Federalnewdeal

Per un nou acord federal

Amplis sectors de la societat senten una profunda insatisfacció sobre l’actual encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya. Insatisfacció agreujada pels efectes de la crisi econòmica, la política del govern del PP caracteritzada pel seu caràcter recentralitzador i la incapacitat demostrada pels governs del PP i de CiU d’arribar a acords que solucionin el problema.

Els governs de Mas i de Rajoy es mostren incapaços de lluitar contra la crisi econòmica i de frenar l’augment de les desigualtats i de la pobresa que comporta. Semblen preferir enfrontar-se per les banderes que enfrontar-se als problemes de la ciutadania. El govern del PP només sap brandar el compliment de la legalitat mentre evita proposar solucions, mentre el govern de CiU, arrossegat per ERC, proposa falses solucions unilaterals.

Els socialistes catalans, en canvi, no ens resignem al conflicte i proposem una solució concreta, un acord de tipus federal coherent amb els nostres valors de llibertat, igualtat, fraternitat i solidaritat. Un acord que s’ajusta al món d’interdependències creixents i de sobiranies compartides en el què vivim. Un acord que evita el xoc d’identitats i la fractura social en funció dels diversos sentiments de pertinença. Un acord que es basa en el diàleg, la negociació i el pacte. Un acord que haurem de ratificar amb el nostre vot perquè no hi haurà solució estable que no sigui sotmesa al vot ciutadà.

Com vàrem acordar a Granada els socialistes de tota Espanya: “Creiem que en el federalisme es troben les millors solucions per reconèixer, respectar i integrar les diverses aspiracions nacionals que conviuen a Espanya, la cohesió social, la igualtat i per trobar les millors respostes als problemes de les nostres comunitats en un Estat integrador i eficient”.

Per això defensem una reforma federal de la Constitució espanyola, que hauria de servir per acordar, entre d’altres, les següents qüestions:

1.

La transformació de l’Estat de les Autonomies en un Estat federal.

2.

El reconeixement de les singularitats pròpies de les nacionalitats històriques, tenint en compte els fets diferencials i els drets històrics ja reconeguts per la Constitució i els Estatuts vigents
(article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya).

3.

La definició precisa de les competències de l’Estat i l’atribució de totes les demés a les Comunitats Autònomes.

4.

La incorporació dels drets socials com a drets de ciutadania i la garantia del seu exercici en condicions d’igualtat.

5.

La consideració dels temes lingüístics, educatius i culturals com a competència estricta de les Comunitats amb llengua pròpia.

6.

La constitucionalització d’un sistema de finançament de les Comunitats Autònomes informat pels principis de solidaritat i ordinalitat
(entès aquest darrer com ho fa la STC 31/2010 de 28 de juny en el seu Fonament Jurídic 134 “excloent la pitjor condició relativa de qui contribueix amb respecte de qui se’n beneficia”).

7.

La territorialització del sistema de govern del poder judicial.

8.

La transformació de l’actual Senat en un Consell Federal amb presència dels Governs autonòmics.

9.

L’aprofundiment del caràcter democràtic, participatiu i deliberatiu del nostre sistema polític i institucional.

10.

L’enfortiment dels municipis com a garants de la cohesió social, vectors de desenvolupament econòmic i vertebradors del territori.

La nostra prioritat absoluta és impulsar un acord, una reforma constitucional que sigui sotmesa al vot dels ciutadans. La nostra proposta concreta no exclou d’altres possibilitats d’acord polític per resoldre el problema de relació entre Catalunya i la resta d’Espanya.

En definitiva, i no ens cansarem de repetir-ho, els i les socialistes de Catalunya seguirem treballant per un nou acord entre Catalunya i la resta d’Espanya que pugui ser sotmès en consulta al vot dels ciutadans i les ciutadanes del nostre país, perquè no ens resignem ni al manteniment d’una situació insostenible ni al conflicte i la ruptura a la que ens condemnen les posicions enfrontades d’uns i altres.

Estem convençuts i convençudes que hi ha una majoria social disposada a avalar amb el seu vot un nou acord i ens comprometem a fer-lo possible a través del nostre esforç, les nostres propostes i la disposició a debatre-les i enriquir-les amb les aportacions dels demés. Ens mantenim així fidels al nostre compromís fundacional catalanista i federalista de garantir la unitat civil del nostre poble i de cercar permanentment l’entesa amb la resta de pobles d’Espanya.